• Dítě je před zahájením školního roku předškolák nebo má odklad školní docházky a předškolní vzdělávání je pro něj povinné a je ze spádové oblasti MŠ
  • Dítě je před zahájením školního roku ve věku 3-5let a je ze spádové MŠ
  • Dítě dovrší tří let v průběhu prvního pololetí a je ze spádové oblasti ( na přijetí dítěte není právní nárok)
  • Dítě má před zahájením školního roku 3-6 let a nepatří do spádové MŠ

Kapacita místní MŠ je 71 dětí. V případě převisu zájemců o přijetí budou v souladu se zákonem č.198/2009 Sb.,(antidiskriminační zákon),ustanovení § 7 odst.1 přednostně přijímány děti od nejstaršího do tří let ze spádové oblasti, poté  spádové děti, které dovrší tří let v prvním pololetí, poté od nejstaršího po nejmladšího z nespádové oblasti.