U zápisu rodiče předloží:

  1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání žádost zde
  2. Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte (lze dodat nejpozději v den vydávání rozhodnutí o přijetí)
  3. Rodný list dítěte
  4. Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

Přihlášku k zápisu si mohou rodiče po stanovení termínu zápisu vyzvednout i osobně v MŠ,kde se zároveň zapíší na časový harmonogram zápisu. Ředitelka MŠ rozhodne o přijetí-nepřijetí dítěte v rámci správního řízení do 30-ti dnů ode dne zápisu. Výsledky zápisu budou zveřejněny pod registračním číslem dítěte na veřejně přístupném místě na budově MŠ a na webových stránkách školy. Děti jsou přijímány obvykle k 1.9. V případě uvolněného místa lze přijmout dítě i během školního roku.