Přijímání dětí do MŠ se řídí Vnitřní směrnicí ředitelky mateřské školy o přijímání dětí do MŠ. Směrnice zde

Dítě může být přijato do MŠ na základě Zápisu dětí do MŠ, který vyhlašuje ředitelka MŠ 1x ročně, obvykle na jaře (březen,duben). Termín zápisu je vždy zveřejněn na webových stránkách MŠ, na vývěskách v obci a v informačním zpravodaji obce Hřebeč(Obšťastník).