ŠKOLNÍ ŘÁD

Vydal:Ředitelka Mateřské školy Valentýnka Hřebeč
okres Kladno
Pod číslem jednacím6/60_22
Účinnost:od 1.9.2022
Závaznost:Školní řád je závazný pro všechny rodiče i zaměstnance MŠ
Informace podána:Zákonným zástupcům dětí a zaměstnancům
Dokument ke stažení:Školní řád 2022-23.docx