ŠKOLNÍ ŘÁD

Vydal:Ředitelka Mateřské školy Valentýnka Hřebeč
okres Kladno
Pod číslem jednacím5/5_18
Účinnost:od 1.9.2018
Závaznost:Školní řád je závazný pro všechny rodiče i zaměstnance MŠ
Informace podána:Zákonným zástupcům dětí a zaměstnancům
Dokument ke stažení:Školní řád 2018.pdf